Hessels historie

Åbningssæson

1. maj til 30. september

 

Dagligt kl. 11 - 16. Lukket mandage - undtagen i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31 samt uge 42, hvor der også åbnes kl. 10.00.

 

Priser 2016

 

Voksne: 50 kr.

Grp. over 10 pers.: 45 kr.

Børn under 13 år: Gratis

 

Rundvisning á 1 time: 300 kr. (max 20 pers.)

Ved flere end 20 pers. arrangeres flere rundvisninger á 200 kr.

 

Oplæg i Cafe, ½ time: 150 kr.

 

Forlænget åbningstid: 500 kr. pr. time

 

OBS.: Forhøjede priser til arrangementer!

Kom og prøv vores spændende, nye digitale tiltag på Hessel!

Videoklip: Stemningsindtryk fra Herregården Hessel

Videoklip: Høstdag på Hessel 2013

Hessels historie

Danmarks sidste firlængede og stråtækte herregård

Første gang vi kan læse om Hessel er d. 23. september 1391 i et salgsbrev:

"(...) Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1391 fremstod for os på vort første herredsting i Gislum herred efter apostelen sankt Mathæus´ dag og for flere andre troværdige mænd, som da søgte tinget, den gode og hæderlige mand Vide Videsen og hans ægtefælle Elisabeth, tidligere Torkils Pedersens hustru, og skaffede sig sammesteds fuldt tingsvidne på, at samme Torkils gods er blevet skiftet, på lovlig vis ligedelt og fordelt mellem samme Elisabeth og hendes børn i overensstemmelse med hendes slægtninges og venners samtykke og råd. Ydermere har fornævnte Vide og hans hustru Elisabeth på samme ting med sammenlagte hænder til den gode og hæderlige mand Peder Andersen, kaldet Munk, offentligt pantsat deres gods, nemlig gården Hessel tillige med landboer og alle andre tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove, tørt og vådt, intet undtaget, for 100 marks lybsk i gode og gangvare groter fra Tours, sterlinger og lybske penninge, idet de erkender, at de på grund af ulykke og nød og mangel, kaldet hungertrang har gjort det af hensyn til det fornævnte, idet den betingelse i forvejen er bestemt imellem dem, at samme Peder Andersen årlig skal oppebære afgifter og tjenesteydelser af fornævnte gods, indtil det nævnte på lovlig vis indløses fra Peder Andersen eller hans visse arvinger af samme Vide og Elisabeth eller deres arvinger for det fornævnte..."

I 1702 nedbrændte store dele af Hessel:

"9. December. Afbrendte Hessel, en enlig Gaard i Nørre-Jylland, som Madame Karen Fos, afgangen Peder Rosenstands, paaboede. Ilden kom af deris Kølle, Lade-Huuset blef alleene staaendis."

En "Kølle" er en tørreovn til malt. Beretningen er et uddrag af Biskop Jacob Bircherods dagbøger 1658-1708. Karen Foss´far var biskop Mathias Foss og en nær bekendt af Jacob Bircherod.

Som beretningen fortæller, brændte laden ikke, og det svære egetømmer stammer fra midten af 1600-tallet. Laden er en såkaldt højremslade og Danmarks største af sin art.

Hovedbygningen - stuehuset - er oprindeligt opført i bindingsværk, men i 1830'erne blev det meste grundmuret. Bindingsværket ses nu kun på stuehuset ud mod parken. I stuehuset finder man de originale møbler, fra tiden omkring 1800 tallet, placeret som de stod i de sidste ejeres tid – slægten Elle.

 

Copyright © 2013 Herregården Hessel - Hesselvej 40B, 9640 Farsø - Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01 - CVR: 13 88 74 97 -