Skoletjeneste

Åbningssæson og priser

1. maj til 30. september


Dagligt kl. 10 - 16.

Lukket mandage - undtagen i ugerne 27, 28, 29, 30 og  31 samt uge 42.


Priser billetter 2021


Voksne: 50 kr.

Grp. over 10 pers.: 45 kr.

Børn under 13 år: Gratis


Priser guide 2021


Rundvisning  á 1½ time hverdage: 300 kr. (max 20 pers.)

Rundvisning  á 1½ time weekends: 500 kr. (max 20 pers.)


Oplæg i Cafe, ½ time hverdage:

150 kr.

Oplæg i Cafe, ½ time weekends:

300 kr


Forlænget åbningstid: 500 kr. pr. time


OBS.: Forhøjede priser til arrangementer!


Museet Herregården Hessel

Hesselvej 40, Hvalpsund,

9640 Farsø


mail: info@herregaarden-hessel.dk

www.herregaarden-hessel.dk


tlf. 98 63 81 25/ 20 58 22 01Videoklip: Stemningsindtryk fra Herregården Hessel

Videoklip: Høstdag på Hessel 2013

Skoletjeneste 2020

Vi samarbjder med Kim Callesen, som er mangeårig museumsunderviser  på Vesthimmerland museum, om vores mange tilbud.  Se også vores andre tilbud under Kulturnøglen.


Åbningstider for skoler: 1. april – 1. november (lukket mandage)

Kl. 9.00 – 13.00


Pris for 4 timer:  0-25 elever - 400 kr. i materialegebyr.   Ud over 25 børn - 15 kr/barn

Læreren ringer og aftaler en dato med Museet Herregården Hessel og Kim Callesen. Vi skal vide hvor mange der kommer både af drenge og piger. Derefter finder vi frivillige, som kan hjælpe med de forskellige afktiviteter .  Dette er afhængigt af klassetrin, og vores frivillige.

Der er muligheder for:

  • Udklædning
  • Rundvisning
  • Værksteder/aktiviteter
  • Gamle lege
  • Evt. en snak om gamle genstande, som man må røre
  • Evt. en aktuel historieoplæsning
  • Evt. en fortælling om stavnsbåndet

Vær opmærksom på, at  værkstederne er afhængige af om vi kan finde frivillige til at hjælpe.

Se oversigter over værksteder og aktiviteter her:Aktiviteterne kan være:

Hente vand med åg, vaske tøj på vaskebræt, rulle tøj, stive tøj, væve med Hessel væverne, støbe lys, tænde op i det gamle komfur og lave mad her, kærne smør, stryge med gammeldags strygejern, smede med smedelauget, save og hugge brænde, trædrejning, rebslagning, binde koste, lave mad på bål, gammeldags lege.

Vi opdeler klasserne i:

  • Indskoling: 1.-3. klasse
  • Mellemtrin: 4.-6. klasse
  • Udskoling: 7.-9. klasse


Vi har taget højde for trinmål for de forskellige klassetrin.

Før besøget

Læreren får tilsendt oplysninger om, hvilke værksteder/aktiviteter der kan blive aktuelle, bogmateriale så man kan forberede sig, gammeldags navne og øvrig info.


På dagen

Betaling i caféen, eller vi skal have oplysning om eletronisk regning – derefter går man over i skolestuen, hvor tøj, madpakker m.m. kan opbevares. I skolestuen vil en lille del af dagens aktiviteter ske, men det veksler mellem aktiviteter og ro.


Efter besøget

Vi vil altid gerne have en evaluering fra såvel lærere som elever sendt pr. mail. Vi forventer, at læreren er en aktiv medspiller, som tager ansvaret for sin klasse og med de forbud, der måtte være på et museum.


OBS. Man skal selv have madpakke med. Der kan købes kaffe/te, vand, frokosttærter, kager, is og godter.

Kontakt: info@herregaarden-hessel.dk

Tlf.: 98 63 81 25 / 20 58 22 01


Indskoling (1.-3. klasse)

I indskoling arbejder vi med ”børn omkring år 1900 - hvad hjalp de til med hjemme, og hvad legede de”. På Hessel handler det om at røre ved, at snakke og at lege. Et par af børnene vil vi gerne have til at hjælpe os under rundvisningen. Vi håber, at læreren laver en evaluering, som sendes til os bagefter.


Mellemtrin (4.-6. klasse)

På mellemtrinet vil vi gerne, at eleverne på forhånd har taget lidt hul på emnet – for eksempel med interview af deres bedsteforældre eller oldeforældre om deres barndom/hverdag, som de har noteret op. Dette kan der evt. snakkes om i klassen inden besøget. På mellemtrinet handler det om ”børns arbejde på landet omkring år 1900, og hvad fik de at spise”. På Hessel handler det om at høre, snakke og prøve selv. Vi vil gerne, at eleverne tager aktivt del i en evaluering, som de evt. skriver på stedet.


Udskoling (7.-9. klasse)

I udskoling vil vi også gerne, at eleverne på forhånd har taget lidt hul på emnet – med interview af deres bedsteforældre eller oldeforældre om deres barndom/hverdag, som de har noteret op. Dette kan evt. bruges i klassen inden besøget. Under rundvisning vil et par elever (efter aftale) opleve at skulle udføre nogle ting. I udskoling handler det om ”karle- og pigearbejde på landet omkring år 1900 og om kønsroller”. På Hessel handler det om at høre, prøve og diskutere. Hvis det er en 8. klasse, vil vi fortælle om stavnsbåndet her på Hessel. Vi vil gerne, at eleverne tager aktivt del i en evaluering, som de evt. skriver på stedet.


Copyright © 2013  Herregården Hessel   -   Hesselvej 40, 9640 Farsø   -   Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01   -   CVR: 13 88 74 97   -