Husker du

Videoklip: Høstdag på Hessel 2013

1. maj til 30. september


Dagligt kl. 10 - 16.

Lukket mandage - undtagen i ugerne 27, 28, 29, 30 og  31 samt uge 42.


Priser billetter 2019


Voksne: 50 kr.

Grp. over 10 pers.: 45 kr.

Børn under 13 år: Gratis


Priser guide 2019


Rundvisning  á 1½ time hverdage: 300 kr. (max 20 pers.)

Rundvisning  á 1½ time weekends: 500 kr. (max 20 pers.)


Oplæg i Cafe, ½ time hverdage:

150 kr.

Oplæg i Cafe, ½ time weekends:

300 kr


Forlænget åbningstid: 500 kr. pr. time


OBS.: Forhøjede priser til arrangementer!Gruppebesøg - Husker du...


Hvalpsund Pensionistforenings besøg med ”Husker du” – kommentarer:


Dora Petersen, Tut Baadsgaard, Hjørdis Nielsen:

Vi arbejdede alle tre med at tage kartofler op om efteråret på Hessel i 60érne, mens Buus var forvalter. Vi kravlede rundt 2 og 2 og samlede kartoflerne op, efter at en plov havde løsnet dem. Det var lidt hårdt, selvom man havde nogle gamle bukser på, hvor der var sat noget ekstra på knæene. Når det havde regnet skulle bukserne tørres godt til dagen efter. Madpakken spiste vi ude uanset vejret. Man arbejdede fra 8-17 hver dag i ca. 3 uger, og fik omkring 240 kr. for det. Da kartoffeloptageren kom, var det et kæmpefremskridt.


Niels Svendsen:

Jeg kan huske at kartoffeltoppene blev brændt for ikke at sprede smitte, og de kartofler man havde overset i jorden, blev også smidt i bålet og stegt. Det var en delikatesse, selvom man blev sort om munden!


Martha Rosengren:

Jeg ved at min svoger arbejdede i stalden på Hessel og sov i røgterkammeret.


Kirsten Nøhr:

Jeg kan også godt huske at min svoger i 50érne sov i et røgterkammer som dette med stengulv.


Dora Petersen fortæller, at hun som ung var på Skovgaard på Louns og hakke roer.


Niels Svendsen fortæller:

Vi har nok alle hakket roer hjemme. Den første gang skulle de tyndes ud med en roehakke. Vi var alle med både vokse og børn. De voksne hakkede for, og børnene kravlede bagefter og tyndede ud med hånden. Senere på sommeren skulle der luges, inden roerne blev taget op om efteråret. Man brugte én type roeoptager til sukkerroer, for de måtte ikke beskadiges og en anden type med spidse kroge på til at tage kålrabi op med. Toppene brugte vi til ensilage.


Niels Svendsen:

I 50'erne kørte jeg med heste når der skulle pløjes og harves i marken. Vi brugte også hakkelsemaskinen til foder til hestene. Det var havrehalm, græs og hø som også kunne bruges i muleposerne.


Alle kendte til at have et lokum på gården. Betty Søgaard og Margit Larsen:

Jeg har da også prøvet som barn at sidde bag en ko eller en kalv – man skulle være lidt forsigtig, hvis den også skulle!! Vi brugte forskelligt papir eller aviser, der blev nulret godt, til at tørre os med.


Dora Kristensen fortæller:

Jeg kan godt huske at lokumsspanden enten blev tømt på møddingen, eller også tømte min mor dem i en rende ved siden af rabarberne. De voksede så godt!


Ruth Møllebjerg:

Jeg kan da godt huske at jeg har været med til at bage i et gammeldags komfur, vi lærte jo efterhånden hvor længe det skulle have og kikkede til brødet engang imellem. Vi fyrede med pinde eller tørv, som vi selv hentede. Vi havde ikke indlagt vand, det skulle hentes ved vandposten og så stod det i en spand i bryggerset.


Hanne Sørensen:

Jeg kan huske min mor kogte grønlangkål i gruekedlen i bryggerset. Man vi brugte også gruekedlen til at koge vand til når vi skulle i bad, eller vand til at skolde høns og ænder til jul. Vi brugte kvas, pinde og tørv til at fyre med.


Dora Petersen (gift med en fisker) kan huske, at hun som ung brugte gamle tjærede fiskegarn til at fyre op under gruekedlen – det brændte så godt.


Dora Kristensen tjente som 14-årig på en gård på Fyn. Der var hun med til at brygge øl, hvor gruekedlen blev brugt til at koge vandet.


Lis Svendsen fortæller:

Jeg var ude og tjene som 14-årig, hvor jeg lå i et lille kammer med seng og min egen kommode. Jeg skulle sørge for at passe børn, hjælpe til i marken, vaske malkespande og sørge for hønsene.


Niels Svendsen:

Jeg kan huske vi hjemme havde en jumbe, det var mere almindeligt end en hestevogn. Dora Kristensen: Jeg kan godt huske bagervognen, - min mor købte rugbrød, der vejede 4 kg. Men jeg kan også huske der kom en fiskevogn og en mælkekusk med mælk, smør og ost en gang imellem.


Lis Svendsen:

Jeg kan huske at vi havde en kane, som vi brugte, når der var sne om vinteren, til at køre til kirke. Hestene stod så i præstegårdsstalden, mens vi var i kirke.


Videoklip: Stemningsindtryk fra Herregården Hessel

Copyright © 2013  Herregården Hessel   -   Hesselvej 40, 9640 Farsø   -   Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01   -   CVR: 13 88 74 97   -